Hlavní

Měsíčník Novinky je především zpravodajem měst a obcí. Jedná se o zavedené periodikum, vždyť nepřetržitě vychází již od listopadu 1999. Ne skutečně se nejedná o překlep, má svůj velmi rozsáhlý okruh čtenářů - může si jej každý měsíc s ohledem na jeho náklad a teritorium distribuce přečíst až na 80.000 čtenářů.

Proč tolik? Spolu s velikostí nákladu hraje roli ten zásadní moment, že v této podobě si zprávy z měst a obcí nikde jinde nepřečtete. Tedy dlouholetá velmi úspěšná a radostná spolupráce s celou řadou obcí. Má 32 stran, 3 mutace, přičemž prvních a posledních osm stran je společných, které obsahují podnikatelskou inzerci, články, pozvánky, ale také dvoustránku OSH ČMS Žďár nad Sázavou.

Právě spolupráce s dobrovolnými, ale i profesionálními hasiči je jedním ze synonym pro měsíčník Novinky. Toto dobrovolné nepochybně velmi ušlechtilé hnutí má na okrese Žďár nad Sázavou více než 10 tisíc členů, obrovskou tradici a skvělou současnost. Pro měsíčník Novinky je ctí, že mohl spolupracovat s takovými velikány, mezi něž patří Jan Dřínek, Karel Herold či Miroslav Řepiský.

Co je pro měsíčník Novinky dále charakteristické? Čtenář obdrží výtisk přímo do své schránky, domů, nemusí si jej kdekoli „vyzvedávat“, na což si dlouhá léta právem zvykl. Dále – obsah a grafické zpracování, které čtenář ocení více než „lesklou křídu“. V neposlední řadě dlouholetá spolupráce s širokým spektrem malých, středních i velkých firem.

Úvod nemá být příliš dlouhý. Nicméně ještě jedno důležité sdělení. Každý rok navštívíme s fotoaparátem celou řadu velmi zajímavých akcí, přičemž zde pořízené fotografie jsou počtem nad rámec možností měsíčníku Novinky. Budeme se snažit v rámci časových možností část z nich prezentovat na těchto stránkách.

Ať přinášejí potěchu a radost.

Copyright © 2024 novinky-obce.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.